REGULAMIN - POGOTOWIE KOMPUTEROWE

Opublikowano w Zasady

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Pogotowie Komputerowe przez JDK MultiMedia Jerzy Kwaśny.

Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Klientów korzystających z Usługi.

Regulamin ma na celu zapewnienie satysfakcjonującego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Usługi przez Klientów. Każdy Klient korzystający z Usługi przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania z Usługi określone w Regulaminie.

II. Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Usługa – Pogotowie komputerowe dla powiatu żywieckiego. Usługa zawiera: naprawa, modernizacja komputerów i laptopów, konfiguracja sieciowa, odzyskiwanie utraconych danych.

Serwis – JDK MultiMedia Jerzy Kwaśny, Osiedle 700-lecia 4/58, 34-300 Żywiec.

Klient - Osoba fizyczna lub prawna, która zamówiła lub chce zamówić Usługę.

III. Zasady ogólne

 1. Usługa świadczona jest dla Klientów z terenu powiatu żywieckiego, tj. z miejscowości takich jak: Żywiec, Gilowice, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy Wieprz, Świnna, Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Milówka, Ślemień, Węgierska Górka, Rajcza, Ujsoły i obejmuje dojazd, diagnostykę, naprawę lub serwis sprzętu. Usługa ponadto dedykowana jest do Klientów mających problem z konfiguracją sieci, utratą danych cyfrowych.

 2. Usługa realizowana jest w ciągu 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przez Serwis przyjęcia zlecenia. Przy czym potwierdzenie przez Serwis nastąpi do 24 godzin, bez względu na dzień tygodnia.

 3. Serwis zastrzega możliwość zmiany umówionej godziny wizyty, o której to zmianie Klient zostanie powiadomiony telefonicznie z co najmniej kilku godzinnym wyprzedzeniem.

 4. Serwis gwarantuje dołożenie wszelkich starań w celu usunięcia wszystkich zgłaszanych lub zdiagnozowanych usterek pod warunkami określonymi po wstępnej diagnostyce uszkodzonego sprzętu/systemu. Wstępna diagnostyka sprzętu/systemu jest darmowa jeśli Klient zdecyduje się na naprawę. W innym przypadku, tj.:
    1. w przypadku rezygnacji Klienta z naprawy po dokonaniu wstępnej diagnostyki i określeniu kosztu naprawy sprzętu/systemu, naliczona zostanie opłata w wysokości 30 zł.

    2. w przypadku braku technicznej możliwości naprawy sprzętu (brak dostępnych specyficznych części) lub braku możliwości odzyskania utraconych danych, naliczona zostanie tylko opłata za diagnostykę sprzętu w wysokości 30 zł.

 5. Serwis nie udziela gwarancji na swoje usługi. Odbiór wykonanej usługi następuje poprzez:
    1. sprawdzenie działania sprzętu, sieci lub oprogramowania z którym Klient miał problem. W przypadku wymiany sprzętu lub podzespołów obowiązuje gwarancja producenta, a Serwis zobowiązuje się w ustalonej cenie, na życzenie Klienta przeprowadzić proces reklamacyjny lub gwarancyjny wraz z ponownym montażem i konfiguracją.

    2. przekazanie nośnika z odzyskanymi plikami. W przypadku usługi odzyskiwania danych, ilość odzyskanych danych jak i w ogóle możliwość ich odzyskania jest uwarunkowana od kilku czynników. Zazwyczaj możliwość odzyskania dotyczy od 60% do 99% utraconych danych lub całkowity brak takiej możliwości. Jeśli próba odzyskania danych zakończy się nie powodzeniem z uwagi na fizyczne uszkodzenie nośnika lub nałożenie danych, naliczona zostanie opłata w wysokości 30 zł.

 6. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania i wywiązywania się z postanowień ustnych lub pisemnych będącym następstwem zamówionej Usługi.

 7. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Usługi mogą być kierowane do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail (przez 24 godz. 7 dni w tyg.) lub telefonicznie (w godz. od 8.00 do 18.00 - od poniedziałku do piątku). Serwis dołoży wszelkich starań aby udzielić odpowiedzi w ciągu 24 godzin, bez względu na dzień tygodnia.

IV. Zamawianie Usługi

 1. Klient może zamówić Usługę poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie (koszt połączenia według stawki operatora). W przypadku formularza kontaktowego i wiadomości e-mail konieczne jest podanie numeru telefonu, z kolei zgłoszenie telefoniczne może zostać dokonane tylko z nie zastrzeżonego numeru telefonu. Podanie nr telefonu jest wymagane do potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Serwis oraz dalszych ustaleń.

 2. W zgłoszeniu poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail należy umieścić:
    1. Nazwę: Imię, Nazwisko lub nazwę firmy;
    2. Adres E-mail: dotyczy formularza kontaktowego;
    3. Temat: Nazwa Usługi, problem, potrzeba, zapytanie, inne…;
    4. Wiadomość: W treści należy podać dokładny opis problemu, potrzeby lub zapytania i jeśli jest to zlecenie usługi – należy podać adres i numer telefonu.

 3. Dane te NIE BĘDĄ NIGDY udostępnione osobom trzecim, są niezbędne do potwierdzeń i kontaktów ”Serwis – Klient” !!!

 4. W zgłoszeniu telefonicznym powyższe dane będą również nieodzowne!

 5. Serwis dokonuje potwierdzenia przyjęcia zlecenia Usługi - telefonicznie lub przez przesłanie potwierdzenia wiadomością SMS (maksymalnie do godziny 20.00 lub następnego dnia).

 6. Klient korzystając z Usługi akceptuje bez żadnych zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. Rezygnacja z Usługi

 1. Klient może zrezygnować z zamówionej Usługi nie później niż 4 godz. przed ustaloną godziną wizyty – powiadamiając Serwis telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu +48 601-066-295 (koszt powiadomienia według stawki operatora).

Klient nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z rezygnacją z zamawianych usług i Jego dane są usuwane.

VI. Warunki techniczne

 1. Serwis obsługuje naprawę komputerów i laptopów z wszystkimi wersjami systemu operacyjnego Microsoft Windows (… XP, VISTA, 7, 8, 8.1 i 10)

 2. Instalacja lub naprawa zainstalowanych systemów operacyjnych innych firm wymaga dodatkowych ustaleń.

VII. Płatności

 1. Zobowiązania finansowe Klienta wobec Serwisu, jeżeli ustalenia nie stanowią inaczej - regulowane są w formie gotówki.

VIII. Zastrzeżenie

 1. Serwis świadcząc usługę szkoleń z zakresu: systemów operacyjnych, systemów CMS (System Zarządzania Treścią), zastrzega, że szkolenie odbywa się na podstawie uzgodnionej wcześniej wersji oprogramowania.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Serwis w każdym czasie ma prawo dokonać zmian Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 2. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w 7 dni po ich opublikowaniu.

 3. Niniejszy Regulamin został opublikowany w dniu 06-02-2019 i wchodzi w życie z dniem
  12-02-2019 roku i wiąże w tej wersji relacje ”Klient – Serwis” do dnia jego zmiany lub odwołania.

 

Ostatnio modyfikowano: Śr 6 Lut 2019

Zaloguj się

Witaj Użytkowniku,
proszę zaloguj się, aby uzyskać dostęp do danych przygotowanych wyłącznie dla Ciebie tj. materiałów roboczych i plików do pobrania.
Nie masz konta - Zarejestruj się!